Làm thế nào để biết nếu Email Marketing của bạn sẽ vào Spam?

Sau nhiều tuần nội dung được làm cẩn thận, phân chia một cách cẩn thận một danh sách các liên hệ có liên quan và liên quan, tranh luận về dòng chủ đề hoàn hảo, bạn nín thở và nhấn gửi vào chiến dịch lớn mới nhất của bạn. Nhưng làm thế nào để bạn biết nếu công việc khó khăn của bạn đã được đền đáp bằng việc gửi đến hộp thư chính, hoặc nếu thư của bạn chuyển đến thư mục thư rác đáng sợ?

Sự thật là không có cách nào đáng tin cậy để biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với một email khi nó được gửi đi.

Khi một tin nhắn được gửi giữa người gửi và người nhận, kết nối SMTP được mở giữa hai bên. Nhà cung cấp hộp thư của người nhận sẽ gửi lại phản hồi có/chấp nhận cho người gửi biết thư đã được chấp nhận hoặc phản hồi không/bị từ chối cho phép người gửi biết thư bị trả lại. Khi được chấp thuận/ người nhận không chấp nhận việc nhận thư xảy ra, kết nối giữa hai bên bị cắt. Các nhà cung cấp hộp thư đến báo cáo lại cho người gửi về cách xử lý hoặc lọc thư sau khi thư được chấp nhận. Điều này giữ cho các chính sách lọc thư của họ ở chế độ riêng tư, vì vậy họ có thể bị bỏ qua một cách có chủ ý bởi các tác nhân xấu hoặc bởi các nhà tiếp thị có mục đích tốt. Không có Nhà cung cấp dịch vụ email nào (bao gồm HubSpot) có thể báo cáo chính xác về vị trí hộp thư đến, vì dữ liệu này không được cung cấp lại từ bất kỳ người nhận nào.

Nhưng liệu có dịch vụ nào ngoài đó có thể báo cáo về vị trí hộp thư đến không?

Có những nhà cung cấp cung cấp các sản phẩm báo cáo về vị trí hộp thư đến. Hầu hết các nhà cung cấp tập trung vào khả năng phân phối sẽ sử dụng một trong hai phương pháp để cung cấp cho khách hàng của họ các báo cáo dựa trên vị trí hộp thư đến: dữ liệu bảng điều khiển hoặc danh sách hạt giống.

Dữ liệu bảng điều khiển sử dụng bảng điều khiển người nhận trên toàn cầu đồng ý cho phép hộp thư đến của họ báo cáo về nơi đặt thư. Nhiều người trong số những người nhận này có thể sử dụng một phần mềm miễn phí cho phép họ kiểm soát tốt hơn các hộp thư của họ để đổi lấy việc chia sẻ dữ liệu vị trí thư của họ. Danh sách hạt giống là một danh sách các địa chỉ email được quản lý trên các nhà cung cấp hộp thư chỉ được sử dụng để báo cáo vị trí hộp thư đến cho nhà cung cấp cung cấp danh sách. Mặc dù cả hai dịch vụ này đều có thể cung cấp cho nhà tiếp thị email một số thông tin chi tiết về cách đặt thư của họ, nhưng không dịch vụ nào sẽ phản ánh chính xác vị trí hộp thư đến của các liên hệ trong danh sách người nhận của bạn. Vì các liên hệ trong bảng điều khiển hoặc danh sách hạt giống có một trận đấu 1: 1 cho những người nhận trong danh sách của bạn, dữ liệu mà các dịch vụ này cung cấp có thể phản ánh chính xác vị trí hộp thư đến cho cơ sở dữ liệu của bạn.

Vì vậy, làm thế nào tôi có thể đánh giá vị trí hộp thư đến?

Nơi tốt nhất để theo dõi sự thành công của việc gửi email là bằng cách đo mức độ tương tác của các chiến dịch của bạn. Dữ liệu này có thể được truy cập từ màn hình gửi sau trong công cụ email marketing của TriggerM. 

Tỷ lệ mở email marketing trên Mautic

Tỷ lệ mở là số liệu thực sự tốt nhất bạn có thể sử dụng để hiểu nếu email của bạn được gửi đến hộp thư đến chính của người nhận. Tỷ lệ mở trên 25% cho thấy uy tín của người gửi thương hiệu của bạn rất tốt và thư đang đánh vào hộp thư đến chính. Tỷ lệ mở từ 15-25% cho thấy thư của bạn có thể không đến thư mục thư rác, nhưng có thể được hưởng lợi từ việc tối ưu hóa thêm. Tỷ lệ mở dưới 15% cho thấy thư của bạn có thể bị lọc vào thư mục thư rác. Nếu các chiến dịch của bạn luôn thấy tỷ lệ mở từ 10% trở xuống, đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy việc gửi của bạn đang bị ảnh hưởng bởi Graymail (75% email khách hàng xem như thư rác chính là graymail không mong muốn gửi tới từ những trang web hợp pháp mà họ đã đăng ký. Và do hộp thư đến quá bề bộn nên chúng rất dễ bị người dùng bỏ qua) và nhiều tin nhắn của bạn có khả năng được gửi đến các thư mục spam của người nhận.

Để cải thiện tỷ lệ mở giảm, hãy đảm bảo chỉ tập trung vào những người liên hệ đã cấp phép trực tiếp cho thương hiệu của bạn để được đưa vào các nỗ lực marketing của bạn và những người gần đây đã tham gia vào email của bạn. Bạn có thể quảng bá uy tín của người gửi lành mạnh bằng cách sử dụng tính năng triệt tiêu Graymail của TriggerM và một kế hoạch hành động về cách quản lý các liên hệ không còn mở email marketing của bạn để thường xuyên xóa hoặc ngăn chặn việc người nhận không bị chặn khỏi các lần gửi tiếp thị của bạn.

Sưu tầm và biên soạn.

huuduc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *