Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch: Đây là điều tôi tìm ra sau khi chi hơn $77k cho CBO.

Chiến dịch tối ưu hóa ngân sách (CBO) là chủ đề nóng hổi đối với các Marketer trên Facebook ngày nay. Đây có phải tính năng mới từ những thứ hay-dở của Facebook? Cần bắt đầu test các chiến dịch mới như thế nào khi sử dụng CBO? Gia tăng quy mô của 1 chiến dịch khi sử dụng CBO như thế nào?

Tôi đã dành hơn 77k$ + test CBO trong vài tháng vừa qua và tôi đã giải đáp được các câu hỏi này cho bạn.

Bài viết này dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Những người khác có thể có cách khác để thực hiện CBO hoặc đạt được kết quả khác. Có rất nhiều cách để test CBO, nên bạn chỉ có thể là tự mình test.

CBO (Chiến dịch tối ưu hóa ngân sách) là gì?

Trước đây, chúng ta có thể thiết lập ngân sách độc lập hàng ngày tại cấp ad-set (Ad Set Budget Optimization, or ABO). Cấu trúc chiến dịch cũ mà không có tối ưu hóa ngân sách chiến dịch sẽ trông như thế này:

Khi chúng ta muốn để mở rộng quy mô, nếu thấy một ad set vận hành tốt, có thể tăng mức ngân sách hàng ngày lên hoặc nhân bản ad set đó ra.

Ngân sách tổng cho ad-set chạy tốt sẽ được tăng mà không ảnh hưởng đến những cái khác trong cùng chiến dịch.

Nhưng Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch (CBO) là hoàn toàn khác biệt. Bạn không thể thiết lập 1 ngân sách hàng ngày tại bất kỳ cấp ad-set nào.

CBO cơ bản hiểu là bạn phải thiết lập 1 ngân sách hàng ngày tại cấp chiến dịch

Thuật toán của Facebook sẽ chỉ định mức ngân sách đến các ad-set khác nhau, dựa vào dữ liệu nó có trong thời gian thực.

Các ad-set thể hiện tốt hơn sẽ dành ngân sách nhiều hơn cho quảng cáo, ngược lại thì được dành mức ngân sách thấp hơn.

Điều này là cách mà Facebook giải thích về cách mà CBO vận hành:

Chúng tôi tối ưu hóa ngân sách chiến dịch của bạn trong thời gian thực dựa trên căn cứ từng cơ hội. Mục đích của chúng tôi là giúp bạn đạt được kết quả khả thi nhất, và cho mức ngân sách của những kết quả đó phù hợp với chiến lược giá thầu của bạn.

(Source: https://www.facebook.com/business/help/153514848493595)

Cấu trúc chiến dịch mới với CBO sẽ trông như thế này:

Một lần nữa, với CBO, bạn không thể thiết lập một ngân sách hàng ngày tại cấp ad-set nữa.

Nếu bạn muốn để mở rộng quy mô, bạn phải tăng ngân sách hàng ngày tại cấp chiến dịch hoặc nhân bản toàn bộ chiến dịch.

Tôi sẽ giải thích thêm về điều này sau đó trong mục giai đoạn mở rộng.

Vậy tại sao giờ đây chúng ta cần học về CBO?

Đầu tiên, Facebook đã thông báo rằng CBO sẽ chỉnh sửa mặc định cho tất cả tài khoản quảng cáo đầu tháng 9/2020 này. Nhưng họ chỉ hoãn lại vào tháng 2 năm sau.

Chúng ta sẽ không thể thiết lập 1 mức ngân sách tại cấp ad-set kể từ tháng 2/2021. Vì vậy, bạn có vài tháng để học về cách làm với CBO.

Trong những ngày đầu test CBO, tôi không thích lắm vì nó không cho tôi kết quả tôi muốn. Nó dường như rất tốt trong ngày đầu, nhưng chi phí tăng dần lên sau đó.

Nhưng tôi duy trì test trong 1 thời gian với rất nhiều chiến dịch, và tôi cuối cùng đã tìm ra cái mà tôi ưng ý – rất nhiều. Tôi thực sự tiết kiệm được 1 đống thời gian, vì tôi có thể mở rộng chiến dịch của mình nhanh hơn nhiều và hiệu quả hơn trước đây.

Chiến lược chiến dịch giá thầu

Trước khi học về cách làm việc với CBO, để tôi giải thích qua về Chiến lược chiến dịch giá thầu trước nhé

Có 4 loại Chiến lược chiến dịch giá thầu

 • Chi phí thấp nhất (Lowest Cost)
 • Chi phí trần (Cost Cap)
 • Giới hạn giá thầu (Bid Cap)
 • Chi phí mục tiêu (Target Cost)
(Source: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strategy-guide)

Cái đầu tiên, Chi phí thấp nhất (Lowest Cost), là thiết lập mặc định cho chiến lược giá thầu. Facebook sẽ kiểm soát giá thầu của bạn. Nó sẽ cố để tìm ra những kết quả nhất cho ngân sách bạn thiết lập. bạn không phải làm bất kỳ cái gì.

Đối với Chi phí trần (Cost Cap) , Giới hạn giá thầu (Bid Cap) , Chi phí mục tiêu (Target Cost) ; bạn có thể tự kiểm soát chi phí. Bạn có thể xác định sẽ dành bao nhiêu để trả cho 1 chuyển đổi, và Facebook sẽ cố gắng tìm kiếm đối tượng có thể cho bạn 1 chuyển đổi với số tiền đó.

Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ 2 chiến lược giá thầu này giống với chiến lược giá thầu thủ công trước đây. Facebook sẽ cố gắng để mang về các kết quả với mức chi phí chúng ta xác định.

Với chiến lược giá thấp nhất, Facebook sẽ cố để dành tất cả ngân sách của bạn để lấy được nhiều kết quả nhất, không quan trọng về chi phí trên mỗi chuyển đổi.

Nhưng với 3 chiến lược kia, nếu Facebook không thể có được kết quả tại mức chi phí bạn muốn, nó sẽ không giành nhiều ngân sách vào đó. Facebook sẽ dành từ từ ngân sách của bạn để lấy về các kết quả với mức chi phí bạn muốn.

Ba chiến lược kiểm soát chi phí có một vài điểm khác biệt. Bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt được so sánh từ Facebook bên dưới:

(Source: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strategy-guide)

Với Chi phí trần, hệ thống của Facebook sẽ cố để lấy được những kết quả tốt nhất cho bạn tại 1 chi phí dưới mức mức chi phí trần mà bạn định rõ.

Vì vậy bạn sẽ nhìn thấy giá trên lượt chuyển đổi tăng sau khi sau khi chiến dịch của bạn chạy được 1 lúc.

Nó khá giống với Chi phí mục tiêu, nhưng chi phí mục tục sẽ tập trung vào lấy kết quả với mức chi phí bạn thiết lập lúc bắt đầu.

Sau khi tôi đã thử CBO 1 thời gian, tôi thấy rằng tôi thích sử dụng 2 chiến lược giá thầu – Chi phí thấp nhất vả Chi phí trần – cho chiến dịch của mình, nhưng vẫn có vài trường hợp cá biệt.

Giai đoạn thử nghiệm

Trước đây, chúng ta có thể chỉ định 1 mức ngân sách hàng ngày cho mỗi ad-set và ngân sách cho mỗi ad-set sẽ được dành hoàn toàn.

Nhiều người (bao gồm tôi) luôn định rõ ngân sách hàng ngày như nhau cho tất cả các ad-set. Tất cả ad-set sẽ dành ra ngân sách như nhau, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng xác định cái nào vận hành tốt và cái nào không.

Nhưng trong CBO, bạn phải chỉ định ngân sách hàng ngày tại cấp chiến dịch. Bạn không thể thiết lập 1 ngân sách hàng ngày tại cấp ad-set nữa.

Khi tôi bắt đầu test 1 chiến dịch mới với CBO, tôi tạo 10 ad-set với 10 sở thích khác nhau trong 1 chiến dịch.

Ngân sách hàng ngày cho chiến dịch sẽ được tính từ số lượng các ad-set trong chiến dịch và tối đa chi phí trên lượt chuyển đổi tôi muốn.

Tối đa chi phí trên lượt chuyển đổi là một chi phí ad cái mà sẽ cho phép tôi để có lợi nhuận từ sale.

Ví dụ, nếu tôi bán 1 cái chuỗi hạt với giá 29.95 đô và chi phí sản xuất cho 1 chuỗi hạt là 9.90 đô, chi phí biên của tôi tầm khoảng 20 đô.

Vì vậy, chi phí trên lượt chuyển đổi phải ít hơn 20 đô để có thể đạt được lợi nhuận. Sau khi khấu trừ chi phí, hoàn tiền, và quản lý các chi phí, tôi sẽ an toàn với chi phí trên lượt chuyển đổi là 15 đô.

Trái lại, nó sẽ khó khăn để tạo lợi nhuận.

Tôi tính toán ngân sách hàng ngày của mình bằng cách nhân số lượng ad-set với mức chi phí tối đa trên lượt chuyển đổi.

Daily Budget = Number of Ad Sets x Max Cost per Conversion

Trong trường hợp này:

Ngân sách hàng ngày = 10 x $15 = $150/ngày

Với chiến lược đấu thầu, tốt hơn để bắt đầu với mức chi phí thấp nhất, khi tôi không chắc liệu Facebook có thể tạo đơn với chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi tôi muốn.

Nếu tôi sử dụng Chi phí trần như chiến lược đấu thầu lúc bắt đầu và chi phí trần tôi định rõ là quá thấp, tôi có thể không có được bất kỳ lưu lượng truy cập nào.

Vì vậy tôi để Facebook quyết định mức chi phí cho mình. Nếu chi phí quá cao sau khi chạy chiến dịch 1 thời gian, nó có thể là do sản phẩm, ad hoặc đối tượng khách hàng không đủ mạnh.

Tôi cần để tìm ra chỗ nào bị vấn đề – sản phẩm, ad hay đối tượng khách hàng. Điều chỉnh chúng từng cái một lần.

Nhưng bình thường, tôi sẽ tìm 1 sản phẩm mới để kiểm tra, cách này dễ dàng hơn rất nhiều.

Giai đoạn mở rộng

Trước đây, khi chúng ta đã mở rộng chiến dịch, chúng ta sẽ tăng ngân sách hàng ngày hoặc nhân bản những ad-set cực tốt để tăng chi tiêu hàng ngày.

Nhưng tong CBO, chúng ta không thể tăng ngân sách hàng ngày hoặc nhân bản các ad-set đó nữa, vì điều này có thể chỉ được thực hiện tại cấp chiến dịch.

Nhưng tôi thấy việc mở rộng thực hiện dễ dàng hơn so với trước đây.

Điều tôi thường làm trong CBO là nhân bản toàn bộ chiến dịch và tăng ngân sách hàng ngày.

Nhưng khi tôi nhân bản chiến dịch, tôi sẽ sao chép chỉ các ad-set hiệu quả vào chiến dịch mới. Những cái còn lại sẽ được tắt/dừng.

Ngân sách hàng ngày sẽ cao hơn, và các chúng ta tính toán có hơi khác 1 chút.

Nó sẽ được tính từ số các ad-set nhân cho chi phí tối đa trên lượt chuyển đổi và số nhân rộng.

Số nhân rộng là phần chi phí thêm mà bạn muốn dành cho các ad để mở rộng.

Tôi thường sử dụng 10x, vì tôi biết rằng những ad-set này là chạy hiệu quả từ chiến dịch cũ.

Tôi muốn mở rộng nhanh, vì vậy tôi thêm 10x vào ngân sách để tạo nhiều chuyển đổi hơn.

Đề cập đến ví dụ ở trên, nếu tôi muốn để mở rộng chiến dịch Vòng tay của mình và thấy chỉ có 5 ad-set chạy tốt, ngân sách hàng ngày của tôi sẽ là:

Daily Budget = Number of Ad Sets x Max Cost per Conversion x The Scaling Number

Daily Budget = 5 x 15 x 10 = $750

Để làm điều này, bạn phải chắc rằng đối tượng đủ lớn. Ngược lại, Cùng một nhóm người sẽ nhìn thấy ad nhiều lần, và điều này làm cho ad của bạn vận hành tệ hơn.

Nếu bạn không chắc về vận hành của ca1cad-set, bạn có thể nhân lên với số nhỏ hơn như 3x hay 5x

Kiểm soát chi phí với chiến lược đấu thầu Chi phí trần

Bây giờ, nếu bạn muốn sử dụng 1 số nhân rộng cao hơn – hãy cao hơn 10x – bạn có thể cần sử dụng “Chi phí trần” như chiên lược đấu thầu của mình.

Với Chiến lược đấu thầu, bạn có thể định rõ chi phí trên lượt chuyển đổi bạn muốn, và Facebook sẽ cố để có được các kết quả tại mức giá mong muốn của bạn.

Nếu chi phí quá thấp, Facebook không thể lấy 1 kết quả, và ngân sách của bạn sẽ không dùng được. Vì vậy bạn cần điều chỉnh chi phí để cho phép Facebook chỉ định cho ngân sách của bạn.

Không hoặc dành ngân sách thấp

Trừ những ad-set tốt và không tốt, sẽ có vài ad-set cho Facebook không chỉ định dành ngân sách vào đó.

Điều này có thể vì vài ad-set thể hiện quá tốt và Facebook chỉ định hầu hết ngân sách cho các ad-set này. Vì vậy một vài ad-set sẽ không được dành cho ngân sách.

Với loại ad-set này, tôi s4 tạo 1 chiến dịch mới và để chúng chạy ở đó lần nữa.

Tôi cũng sẽ tìm những đối tượng mục tiêu khác và tạo ad-set mới để cho chiến dịch đó có tổng 10 ad-set.

Chiến dịch mới này sẽ được test như 1 chiến dịch mới, vì vậy ngân sách hàng ngày sẽ được tính toán giống như trong giai đoạn thử nghiệm.

Giúp Facebook tối ưu hóa chiến dịch của bạn tốt hơn bằng chọn lại nhóm đối tượng mục tiêu.

Mặc dù hệ thông Facebook sử dụng ngôn ngữ máy để lấy ra các kết quả tại mức chi phí thấp nhất, nó luôn tốt hơn để lựa chọn lại nhóm đối tượng phù hợp bởi chính chúng ta.

Nếu nhóm đối tượng quá rộng, Facebook sẽ dàng nhiều ngân sách và thời gian hơn để lấy ra kết quả, và điều này sẽ khiến lỗ vốn cho chiến dịch của bạn.

Tốt hơn để hướng dẫn hệ thống Facebook biết nhóm đối tượng nào có khả năng sẽ mua sản phẩm của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đang bán 1 sản phẩm cho phụ nữ, loại trừ đàn ông ra khỏi ad-set.

Nếu bạn đang bán sản phẩm về game, cố gắng để tìm nhóm đối tượng là gamer. Tìm vài sở thích trên Facebook liên quan đến gaming.

Hoặc nếu bạn chạy chiến dịch 1 thời gian và thấy rằng chi phí trên lượt chuyển đổi từ Instagram cao và bạn ít khi tạo được doanh thu từ kênh này, thì loại trừ Instagram.

Đừng bắt đầu với nhóm đối tượng quá rộng. Trước khi để Facebook thực hiện các công việc nặng hơn, hãy lọc nhóm đối tượng của bạn để có được kết quả tốt hơn.

Các tệp đối tượng khách hàng vận hành rất tốt với CBO

Sau khi bạn tạo được vài đơn hàng, chắc chắn để tạo tệp đối tượng khách hàng từ nhóm những người mua hàng của bạn hoặc từ những người ghé thăm trang web.

Tệp đối tượng khách hàng chạy thật sự tốt với CBO.

Thường thì tôi sẽ tạo nhiều ad-set, được phân biệt bởi giới tính và độ tuổi của Tệp đối tượng khách hàng.

 Như vậy:

 • Ad Set #1 – Lookalike Audience 1% – Men – 25-34
 • Ad Set #2 – Lookalike Audience 1% – Men – 35-44
 • Ad Set #3 – Lookalike Audience 1% – Men – 45-54
 • Ad Set #4 – Lookalike Audience 1% – Men – 55-64
 • Ad Set #5 – Lookalike Audience 1% – Men – 65+
 • Ad Set #6 – Lookalike Audience 1% – Women – 25-34
 • Ad Set #7 – Lookalike Audience 1% – Women – 35-44
 • Ad Set #8 – Lookalike Audience 1% – Women – 45-54
 • Ad Set #9 – Lookalike Audience 1% – Women – 55-64
 • Ad Set #10 – Lookalike Audience 1% – Women – 65+

Tất cả các ad-set sẽ giao nhau với 1 nhóm đối tượng quan tâm chạy hiệu quả trên Facebook (không bắt buộc)

Thỉnh thoảng thì Tệp đối tượng khách hàng quá rộng, vì vậy tôi thu hẹp nó xuống với những mối quan tâm khác nhau để giúp Facebook tìm dễ dàng hơn ra nhóm đối tượng chính xác.

Với chiến lược tuổi và giới tính này, phần trăm chồng chéo sẽ rất thấp. Tôi để Facebook quyết định nhân khẩu học nào nên nhiều ngân sách hơn.

Khi đó, nếu một tệp đối tượng khách hàng 1% vận hành tốt. Tôi sẽ test các tệp các ở 1-2%, 2-3% v.v.

Bạn có thể tích cực mở rộng hơn bằng việc sử dụng phương pháp nhân rộng này.

Tóm lại

CBO là 1 tính năng mới bắt buộc chúng ta thiết lập 1 ngân sách hàng ngày cho cấp chiến dịch và để hệ thống của Facebook chỉ định mức ngân sách giữa các ad-set trong chiến dịch.

Nó sẽ là thiết lập mặc định cho tất cả tài khoản chạy ad trong năm tới, vì vậy sẽ là hướng đi thông minh để học cách vận hành sớm nhất có thể.

Sau khi dành hơn 77k đô vào CBO, tôi đã thấy rằng nó thực sự là tính năng hữu ích, giúp tôi mở rộng chiến dịch của mình dễ dàng và tích cực hơn nhiều.

Đừng quên là, có vô vàn các cách để test CBO. Các chiến lược test và mở rộng CBO của tôi chỉ là 1 trong vô vàn cái ngoài kia. Bạn nên thử mọi thứ bạn có thể nghĩ ra được và cải thiện dọc theo đó.

Một lần nữa, CBO sẽ không chạy nếu sản phẩm của bạn, nội dung ad, hoặc nhóm khách hàng mục tiêu không đủ tốt. Bạn cần để test tất cả các thành phần và tìm xem cái nào chạy.

Nguồn: tinymarketinglab.com

huuduc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *